چرا ترخیص کالا عسگری

شرکت بازرگانی و ترخیص کالایعسگری با سابقه طولانی درامر ترخیص کالا و حمل ونقل بین المللی آماده ارائه سرویس ترخیص کالا، حمل نقل، اخذ ایران کد،اخذ گواهی استاندارد می باشد.اهم مزایای موجود در شرکت انبارهای عمومی و خدمات ترخیص کالا گمرکی برای ارایه به اربابان رجوع، عبارتند از:

• انجام عملیات تخصصی در تخلیه و بارگیری کالا توأم با دقت، مراقبت و سرعت بالا.
• وجود ماشین‌آلات و لیفتراک‌های متنوع و کافی برای جابه‌جایی کالا.
• مصونیت کامل اموال و کالاها در انبارهای شرکت از نظر نگهداشت و حفاظت فیزیکی.
• رعایت نکات فنی، اصول صحیح انبارداری و بهداشتی برای صفافی کالا، تفکیک و نگهداشت مجزای آنها و سمپاشی و ضدعفونی انبارها بر ضد حشرات.
• صدور برگ وثیقه بنا به درخواست مشتریان امانت‌گذار جهت استفاده از تسهیلات بانکی به منظور جریان انداختن ارزش موجودی کالا.
• ارایه خدمات ویژه برای کالاهای خاص و یا نیازمند به حداکثر مراقبت و نگهداری.
• تدارک تاپ‌لیفت و شیفتر برای کالاهای کانتینری.